Kursevi za tinejdžere

Postoje različiti nivoi, od početnog do B2 nivoa.
Nudimo dve varijante kursa:
1. Kurs po programu nemačkog izdavača uz istovremno praćenje školskog programa. Ovakav način rada pomaže deci ne samo da savladaju školsko gradivo vecć i da značajno unaprede svoje znanje nemačkog jezika.
2. Kurs koji isključivo prati program nemačkih izdavača, a cilj nam je da su vaša deca tokom nastave aktivna i motivisana da koriste nemački jezik. Kroz ovakve kurseve pripremamo vaše tinejdžere za polaganje međunarodnih ispita na Goethe institutu:  Zertifikat Deutsch B1, Goethe Zertifikat B2 i Goethe Zertifikat C1.

Kod polaznika koji su u kontinuitetu učili jezik fokusiramo se na konverzaciju.

Pomažemo im da već stečeno znanje sistematizuju i primene u govoru.
 
 
primaabc
bestefreunde
motive