Konverzacijski kurs

* TEME : film, kultura, umetnost, hrna i piće, nauka, šoping, putovanja, posao, ljudi, muzika.

  • 1 x 90 min nedeljno, 4 nedelje
  • rad u grupama od maksimum 6 polaznika

 

Cene