CEF nivoi

 

NIVO

SLUŠANJE

ČITANJE

GOVOR

PISANJE

A1

Razumevanje svakodnevnih, jednostavnih izraza i fraza u vezi sebe, svoje porodice i okoline, kada se govori razgovetno i sporo

Razumevanje poznatih reči i izraza na reklamama, u časopisima, obaveštenjima.

Sposobnost vodjenja jednostavnih razgovora kao i upotreba jednostavnih izraza u opisivanju svojih prijatelja ili svog grada

Pisanje kratkih, jednostavnih razglednica

A2

Sposobnost da se razume suština kratkih razgovora i poruka

Sposobnost razumevanja i pronalaženja odredjenih informacija u kraćim tekstovima

Sposobnost razmene informacija o poznatim temama i delatnostima. Upotreba niza izraza i rečenica  u konverzaciji, radi što boljeg snalaženja u datoj situaciji

Pisanje jednostavnih beležaka i pisama.

B1

Razumevanje standardnog govora na radiju i TV u vezi tekućih dogadjaja ili govora iz svakodnevnog života u školi, na poslu, zabavi ...

Razumevanje dogadjaja, opisa, osećanja  u tekstovima

Snalaženje u raznim situacijama koje mogu iskrsnuti tokom putovanja. Veštim korišć‡enjem izraza i povezivanjem rečenica sposobnost opisivanja dogadjaja, osećanja, razloga, ličnih stavova i planova.. Sposobnost da se ispriča priča ili prepriča radnja filma ili knjige.

Pisanje jednostavnih tekstova uz opisivanje ličnih osećanja i doživljaja.

B2

Razumevanje opširnih predavanja i argumenata,  TV vesti o aktuelnim dogadjajim i filmovi na standardnom jeziku.

Razumevanje savremene proze, kao i članaka o savremenim temama i problemima.

Sposobnost tečnog sporazumevanja, bez usiljenosti. Iznošenje svojih stavova, obrazlažuć‡i prednosti i nedostatke različitih opcija.

Pisanje opširnih izveštaja na niz tema, dajuć‡i različite infomacije i  argumente za i protiv odredjenih stavova.

C1

Razumevanje opširnih izlaganja čak i  kad nisu jasno uobličena. Razumevanje tv i radio programa bez napora.

Razumevanje složenih književnih i neknjiževnih tekstova čije teme nisu bliske polazniku.

Tečno izražavanje i efikasna upotreba jezika. Jasno formulisanje stavova i mišljenja sa odgovarajućim zaključkom.

Sposobost pisanja na složene teme u formi pisma, izveštaja, analiza… uz odabir odgovarajućeg stila.

C2

Razumevanja govornog jezika u svim njegovim oblicima i naglascima.

Čitanje s lakoćom svih vrsta tekstova, sto uključuje apstraktna štiva, priručnike, uputstva i usko stručne članke.

Dobro poznavanje i korišć‡enje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Tečno i precizno izražavanje, kao i logično uobličavanje izlaganja.

Pisanje jasnih tekstova u odgovarajuć‡em stilu gde je izlaganje logički uobličeno . Sposobnost pisanja stručnih tekstova i književnih dela.